باب:خانه،مِلک،چادر،ساختمان از قبیل دکان،حجره،رستوران،مسجد، فروشگاه،حمّام،تصفیه‌خانه

بار: وزن، نمونه (یک بار هندوانه، سه بار سبزی)

بارخانه: صندوق جواهر (یک بارخانه فیروزه)

بدره: بسته نقدینه‌ها (یک بدره اشرفی)، اشرفی، سکه‌های زر

برگ: کاغذ،ورق

بطانه: خز،سنجاب،پوست بخارایی

بطری:نوشیدنی ها بغل: حجم و وزن (یک بغل سبزی،یک بغل آجیل و شیرینی)

بقچه: نخ، بسته نخ،رخت،شال 

بته، بوته: درخت بی‌تنه مانند گل و گیاهان زینتی (مثل یک بوته نعنا)

بند: کاغذ

بَهله: پرنده‌های شکاری (بهله در اصل به معنی دستکشی است که بازدارها به دست می‌کنند)

پاره: ده، روستا

پارچه: آبادی

پُرس: چلوکباب، غذا و مانند آن

پیمانه: مایعات و گاه چیزهای دیگر

تا: اکثر چیزها، مطلق اشیاء شمارشی مانند «پنج تا اتاق»، مطلق عدد مانند "سه تا"

تار: مو

تازیانه: افعی، مارهای سمی 

تخته: مفروشات (فرش، قالی، قالیچه، گلیم، زیلو، پتو، جاجیم، پارچه، لحاف، تشک، لوح، برات)

تَن: انسان 

تُن: واحد وزن

توپ: پارچه(بیست متر پارچه بسته‌بندی‌شده لباس را یک توپ می‌گویند.)

جام: شیشه، شراب

جفت: کفش، جوراب

جریب: واحد مساحت برای زمین و ملک

جلد: کتاب، مجله 

حلقه: فیلم عکاسی، لاستیک، مار دانه: تخم مرغ

دست: قاشق و چنگال، رخت‌خواب

دستگاه: ماشین‌آلات، خودرو، آپارتمان

راًس: گوسفند، گاو

رشته: قنات

زنجیر: فیل

شاخه: گُل، آهن‌آلات

عدد: در، پنجره

عدل: پنبه 

فروند: هواپیما، ناو، خودروهای نظامی

فقره: پرونده، برات، چک، سفته، فیش بانکی، گواهی‌نامه، برداری، جواز، وام، مِلک، لایحه، جرم، قتل، سرقت، حادثهٔ رانندگی

قالب: صابون

قبضه:تفنگ قرص:نان قلاده:پلنگ، یوزپلنگ، سگ و...

قطعه:تمبر،عکس

نخ:سیگار

نفر:انسان، شتر، درخت خرما

واحد:حمام، آپارتمان، منزل مسکونی

بار:واحد شمارش کالاهایی که به مقیاس معیّنی بسته بندی می‌شوند.

برگ: واحدشمارش کاغذهای جلدنشده

بند: واحدشمارش یک دسته کاغذومقوابه مقدارمعین

تخته: واحدشمارش قالی، پتووفرش

توپ:واحدشمارش پارچه ندوخته

تیر:واحدشمارش قشنگ

ثوب:واحدشمارش لباس دوخته

جام:واحدشمارش شیشه پنجره، آیینه

جفت:واحدشمارش کفش،جوراب،دستکش جلد:واحدشمارش کتاب

جین:واحدشمارش قرقره،دکمه، مداد

حب:واحدشمارش قند،آب نبات،قرص حلقه:واحدشمارش اشیای گرد،چاه

دانه:واحدشمارش گردو،مداد ودیگراشیای قابل شمارش

دستگاه:واحدشمارش ماشین آلات،رادیو، تلویزیون و...

دسته:واحدشمارش گل وگیاه

دوجین:واحدشمارش بسته‌های دوازده تایی(کمربند، گردنبند)،

دهنه:واحدشمارش دکان ومغازه ،قنات

سر:واحدشمارش گاو، گوسفند، گله، افرادخانواده

سکه:واحدشمارش انواع پول فلزی

شعله:واحدشمارش لامپ وشمع ونظایرآن

شیشه:واحدشمارش ظروف مایعات.

طاقه:واحدشمارش پارچه،شال،شال گردن

طغرا: واحدشمارش نامه،پاکت وسندهای دیگر

عدد:واحد شمارش پرندگان،درب،پنجره ودیگراشیای قابل شمارش

عدل:واحد شمارش دسته‌های بزرگ وسنگین کالا،پنبه، پارچه وکاغذ 

ارّابه:واحدشمارش توپ وتانک،اسلحه سنگین چرخ دار

فال:واحدشمارش گردو

فروند:واحد شمارش وسایل نقلیّهٔ ی هوایی ودریایی

فقره:واحدشمارش گواهینامه،اسنادپرداختی(چک وسفته)

قبضه:واحد شمارش چاقو ، مسسل قراسه:واحدشمارش بندکفش،مدادولوازم تحریر

قطره:واحد شمارش اشک،خون،جوهروبعضی مایعات دیگر

قطعه:واحد شمارش عکس،شعر،زمین وفرش

قلّاده:واحد شمارش جانوران وحشی

قواره:واحد شمارش زمین و پارچه(واحد شمارش یک دست لباس کامل)

گله:واحد شمارش دسته‌های مختلف جانوران

لوله:واحد شمارش اشیای استوانه‌ای شکل وخمیری شکل مانند خمیردندانمنبع: درخت دانش ،  راهنمای راهنمای ، ریاضی بهترین درس   • ‎‎‎ماده (12) : هرکس به طور غیرمجاز داده ای متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.