نرم افزاری که همه ی آزمایشات کتاب علوم هفتم را انجام می دهد.

 

 

 

 

منبع: درخت دانش و دریچه ی علم و دانش


لینک دانلود

 

*لازم به ذکر است که این را بگویم فایل به صورت انیمیشن است.*