فیلمی زیبا  از زندگی دایناسرها

 

*توجه*

لطفا قبل از مشاهده روحیات خود را درک کنید زیرا در این فیلم صحنه هایی است که ممکن است برای همه خوشایند نباشد.

 

 

 

لینک دانلود فیلم: