پاور پوینت زیبای زمین شناسی ( فصل 5 کتاب علوم)


در سطح کتاب


 

 لینک دانلود فایل( مستقیم):


منابع: دریچه ی علم و دانش و درخت دانش