تعرفه تبلیغات در وبلاگ ((درخت دانش))
تبادل بنر به بنر : رایگان

یکماه تبلیغ در اول صفحه : 30000 ریال
دوماه تبلیغ در اول صفحه : 60000 ریال

تبلیغ در پایان هر مطلب : 50000 ریال

به عنوان اسپانسر : 100000  ریال

و تبلیغ همیشگی 200000 ریال