آیا به نظر شما 23=24 است؟

جواب شما: خیر

جواب من: بله ( البته بعد از اینکه فیلم را مشاهده کردم. )

 


امروز یک فیلم برایتان تهیه کردم که دانشمندان چینی توانسته اند ثابت کنند که 23=24 است.

 

شرح آزمایش:

در این آزمایش یک شکلات 6*4 را مورد آزمایش قرار داده اند که یک قسمت از آن را برش میدهد و دو قسمت دیگر هم برش میدهد و سپس طوری این هارا قرار میدهند که برابر همان شکل اولیه شود.


*نکته*

_البته این آزمایش مخصوص اشکال 6*4 نیست شما میتوانید از اشکال 6*5 و یا 8*7 و... استفاده کنید.

_البته باید اشکال شما به صورت مستطیلی باشند و طول و عرض آن ها باید از اعداد متوالی تشکیل شده باشد.

 

 

لینک دانلود فیلم: